Ontwikkeling van Mens en Organisatie
Leven en Werken vanuit je Harthome

Over mij

Marijke Sies (1963)

In 2004 ben ik voor mezelf gaan werken. Dat voelde op dat moment niet zozeer als het verwezenlijken van een lang gekoesterd verlangen, eerder een samenloop van omstandigheden. Pas toen ik mij erop voorbereidde, ontdekte ik in aantekeningen dat het zaadje van verlangen om een plaats aan te bieden waar mensen "tot zichzelf" kunnen komen en hun innerlijke krachten en talenten te ontdekken en leren inzetten, vijf jaar daarvoor al was gezaaid... Het plantje begon te ontkiemen; het was tijd alle ervaringen en wat ik geleerd en gezien had samen te brengen en op mijn wijze in de wereld te zetten.
De eerste jaren begeleidde ik binnen organisaties veranderingsprocessen, verbetering samenwerking en werken aan meer medewerkerstevredenheid en ben betrokken geweest bij grote organisatie-brede veranderingen voor het "leveren van input vanuit de werkvloer" en het creëren van draagvlak.
Sinds 2010 bouw ik samen met mijn partner aan een kleinschalige werkplaats voor opleiding en coaching voor persoonlijke ontwikkeling, gericht op ontwikkeling van verborgen talenten en kwaliteiten; loopbaan ontwikkeling, levensloop en zingeving & bezinning.
In dit werk is mijn vermogen om mensen individueel te begeleiden in hun ontwikkeling op verschillende niveaus verder tot wasdom gekomen.
Sinds 2016 verbreed ik mijn weer en richt me naast individuele begeleiding opnieuw op de ontwikkeling van organisaties. In mijn huidige activiteiten richt ik me op de ontwikkeling van mens en organisaties in de samenhang: mens-zijn & professional-zijn & organisatie-deelnemer-zijn.

Ervaringsgebieden
zakelijke dienstverlening,
financiële dienstverlening,
fondsen/goede doelen
zorg,
lokale overheid,
corporaties


Camael Consult
Fré Cohenstraat 6
7425RL Deventer

Bankrekening NL57ASNB0707493692
KvK 27273315

BTW-nummer 1225.95.312.B01